1. DRA UPP SKÄRMEN
Rikta in din vinge vinkelrätt mot vinden. Ta dina A remmar och dra.
Skärmen kommer upp över dig.
Hur snabbt beror på hur stor din skärm är, hur mycket vind och hur hårt du drar.

2. HÅLL SKÄRMEN OVANFÖR HUVUDET
När skärmen är ovanför dig kommer skärmen att slå, rulla och kränga.
Använd fötterna och bromsarna för att hålla dig under skärmen.
Om det blir för enkelt kan du prova olika vindförhållanden.
Framgång: Balansera 1 minut med skärmen ovanför huvudet för att övningen ska räknas som lyckad.

3. GÅ FRAMÅT
Sänk ner tyngdpunkten och gå mot vinden.
Ju mer broms du använder, desto mer måste du trycka emot.
Släpp upp bromsarna så går du lättare framåt.
Försök med att vända framåt och vända dig emot skärmen också.
Framgång: gå minst 20 meter framåt

4. DÖDA SKÄRMEN
Dra i bromsarna tills skärmen börjar falla tillbaka.
Ju mer du drar desto snabbare faller skärmen ner.
Försök med olika vindhastigheter och jämför resultat.
Framgång: ta ner skärmen 3x i rad

5. STARTA SKÄRMEN MED RUMPAN
Sätt din rumpa i selen och tryck tillbaka.
Håll händerna redo på bromsarna men dra inte i A remmarna.
Bra skärmar kommer upp fint och sämre skärmar reser sig endast genom att dra i bärremmarna.
Framgång: upp 3x i rad

6. HA SKÄRMEN OVANFÖR HUVUDET UTAN ATT ANVÄNDA HÄNDERNA
Håll skärmen över huvudet utan att röra vid någon lina.
Flytta din kropp för att stanna under skärmen.
Luta dig i selen / bärremmarna och skärmen reagerar långsamt.
Framgång: 1 min ovanför huvudet

7. GÅ TILL VÄNSTER
Eller höger. Flytta vinkelrätt mot vinden.
Du kan få skärmen att följa dig eller tvärtom.
Det finns många sätt att uppnå samma mål.
Framgång: gå 20 meter

8. DÖDA SKÄRMEN MED C-REMMARNA
Dra ner de bakre bärremmarna och skärmen kommer att falla tillbaka.
Troligtvis behöver mer tryck än bromsarna men jämnare.
Kan vara användbart när vinden är starkare.
Framgång: ner 3x i rad

9. STARTA SKÄRMEN I ROSETT
Ordna skärmen i en cirkel och exponera mittcellerna.
Du drar på de inre linorna, eftersom skärmen bör komma långsamt upp.
Försök med olika antal exponerade celler och olika vindförhållanden.
Framgång: upp 3x i rad

10. STARTA SKÄRMEN FRÅN SIDAN
Sätt skärmenvid kanten av vindfönstret.
Få skärmen ovanför ditt huvud från den positionen.
Du kanske måste dra den ena sidan hårdare upp än den andra.
Framgång: upp 3x i rad

11. COBRA START
Kan göras på egen hand eller med hjälp av en vän.
Celler som exponeras för vindkanten blåser upp och drar upp skärmen som en orm.
Finessen på bromsarna här är nyckeln.
Framgång: upp 3x i rad

12. GÅ BAKLÄNGES
Gå baklänges och håll skärmen ovanför ditt huvud.
Det som håller din skärm i luften är vindens hastighet, så hålla ett öga på vinden.
Olika vindförhållanden har stor inverkan på svårigheterna.
Framgång: gå 20 meter

13. LIGG NER
Ligg ner som en tegelsten. Håll skärmen ovanför dig.
Du behöver laminär luft och exakt bromsstyrning.
Kan du komma upp utan att tappa skärmen?
Framgång: 1 min upp

14. 30% INSLAG
Dra ner en av A remmen för att kollapsa 30% av vingen på en sida.
Överreagera inte. Använd precis motsatt broms för att få skärmen att flyga.
Att dra i bromsen för att pumpa ut inslaget fungerar bara om du har tillräckligt med tryck i skärmen.
Framgång: kollaps + återhämta 3x i rad

15. LÄGG NER SKÄRMEN PÅ SIDAN
Lägg ner skärmen vid kanten av vindfönstret.
Det kan vara svårt att göra i vissa vindförhållanden.
Om det är framgångsrikt gör det mycket lättare för din Concertina packning
Framgång: ner 3x i rad

16. DÖDA SKÄRMEN MED A REMMARNA
Att dra i A remmarna gör att skärmen kollapsar i framkanten.
Detta kan vara användbart för att snabbt få ner skärmen i stark vind.
Du kan inte hålla A remmarna för alltid. Tänk på hur du startar en vinge.
Framgång: ner 3x i rad

17. DÖDA SKÄRMEN MED B REMMARNA
Dra ner på B remmarna tills skärmen viks som en taco.
Det är inte snyggt men mycket användbart att döda skärmen i nästan alla situationer.
Det aldrig fel att göra en Taco
Framgång: ner 3x i rad

18. LÄGG NER SKÄRMEN FÖRSIKTIGT
Lägg ner skärmen försiktigt med alla tillgängliga linor.
Om du inte slår ner skärmen för hårt i marken kommer den att hålla längre.
Olika vindstyrkor kräver olika tekniker.
Framgång: ner 3x i rad

19. KRAVATT START
Tryck igenom vingspetsen genom dina linor med avsikt.
Ta upp skärmen och håll den över huvudet.
Bonuspoäng för att få ut kravatten utan att tappa skärmen.
Framgång: upp 3x i rad

20. STARTA SKÄRMEN MED ENDAST EN SIDA
Dra upp vingen med bara en sida.
Använd endast A remmen och broms på ena sidan av vingen.
Du kan dock röra på dina fötter.
Framgång: upp 3x i rad

21. RÖR INTE SKÄRMEN
Din skärm är upp och ner. Vänd skärmen rätt igen..
Du ska inte röra duken, bara använda dina linorna.
Att flytta fötterna i rätt tid kan hjälpa.
Framgång: vrid den 3x i rad

22. STALL PUNKTEN
Håll skärmen precis ovanför marken. Kommer skärmen för långt ner dör den.
Håll skärmen ovanför marken precis vid stallpunkten.
Superfina snabba justeringar krävs.
Framgång: håll den 1 min

23. KONTROLLERAD DRAGGNING
Hitta den position där skärmen drar dig bakåt och låt den dra dig.
På dina fötter, rumpa eller till och med på magen, här är nyckeln att veta hur man kommer ut.
Kan vara ett mycket användbart för att flytta sig snabbt.
Framgång: dra dig 20 meter

24: FLADDRIGT
Pumpa dina bromsar rejält men låt inte skärmen falla bakom dig.
Hur snabbt och hur djupt kan du pumpa?
Finns det enkoppling mellan frekvens och hur mycket du drar?
Framgång: klaff i 1 min

25. 50% INSLAG
Dra ner en av A remmarna för att kollapsa 50% av skärmen.
Var tålamodig när du jobbar ut kollapsen.
Fotarbetet kan komma till nytta.
Framgång: kollaps + återhämta 3x i rad

26. KLÄTTRA UPP FÖR BACKEN
Eller någon annan kulle. Använd skärmen för att dra dig upp.
Om du blir luftburen förlorar du, men det kommer fortfarande att vara kul.
Zick Zack kan vara lättare än rakt upp.
Framgång: klättra 20 meter

27. Kasta lupp skärmen och starta den
Skärmen i ena handen, och linorna i den andra handen.
Kasta skärmen mot vinden, springer tillbaka och dra i A remmarna.
Om vingen inte rör vid marken har du lyckats.
Framgång: upp 3x i rad

28. FLYG SKÄRMEN UPP OCH NED
Håll skärmen från marken, upp och ner.
Allt är omvänt. Bromsarna får skärmen att gå upp, liksom att den går ner.
Det finns ingen hajnos i bakkanten, så du kan bara få upp skärmen på en begränsad höjd.
Framgång: 1 min upp

29. 80% INSLAG
Dra ner samtliga A linor på en sida.
Återhämta skärmen från kollapsen utan att låta skärmen ramla ner.
Kan vara svårare än en full front eftersom den inte är symmetrisk.
Framgång: kollaps + återhämta 3x i rad

30. 360
Vänd uppåt, vänd nedåt, vänd uppåt. Allt i en rörelse.
Vingstorlek, vindhastighet och andra saker kan göra det lättare.
Klappa dig själv på axeln om du klarar den här övningen.
Framgång: cirka 3x i rad

31. SPINDELMANNEN
Om du nått det så här långt har utmaningen har du gjort ditt jobb ; )
Framgång: (för de mycket avancerade) klättra 10 meter

Coaching
Vill du få professionell hjälp tveka inte att kontakta oss vi har coaching för enskilda och små grupper halv eller heldag. Vi som gamla ”Hangråttor” kan det här på våra 10 fingrar.
Hör av dig: info@skyadventures.se

Fritt översatt från Groundhandling challenge