Till Pilot 1 licens strävar de flesta skärmflygare till.
Med Pilot 1 blir du mer självständig och får flyga på egen hand, på hang och berg. Om du inte har hang eller bergsbehörigheten sedan tidigare, tar du den först.

Du tränar på att lära dig tekniker för baklängesstart när det blåser moderat vind. Att kunna sin balansering är avgörande. Du får bla. lära dig öron och använda speedsystemet. Har du egen utrustning hjälper vi dig att ställa in och trimma in speedsystemet så att det är enkelt att använda det. Bedömningslandning är en annan del du tränar mycket på. Du ska klara att landa inom 30 meters radie från vindstruten. Den tredje uppgiften är att vara helt självständig vid starten. Klara av allt på egen hand. Klarar du det, inklusive teoriprovet, är du godkänd Pilot 1:a.

Inträdeskrav: Studentlicens med minst en behörighet, + 10 timmars flygning.
Kurslängd: 2 dagar

Kursen omfattar: