Vinschutbildningen är ett bra sätt att snabbt bekanta sig med höjdflyg och termik
För piloter som har tagit sin Studentlicens kan man komplettera sin utbildning med vinschbehörighet för att kunna flyga över plattland. Allt som krävs för att stiga högt över ett i övrigt flackt landskap är en mycket lång lina, en vinsch och ett markteam som samarbetar. Vinschföraren sköter vinschen, som kan vara fast eller rörlig, t ex en ombyggd bil som helt enkelt drar upp dig samtidigt som linan matas ut. En startledare koordinerar arbetet och en eller två andra piloter hjälper till att dra tillbaka linan om det behövs.

Som pilot kopplar du dig till linan med en särskild “release”, och när du kommit upp högt nog kopplar du loss dig och flyger fritt. Väl på höjd kan du välja att ge dig iväg mot egna mål eller återvända för ett nytt flyg.

Kursen inleds med teori och tandemflyg. Höjdflygen sker med start från ett fält där en vinsch drar er upp till en höjd av 200-400 m. Därifrån övas planering av flygning, inflygning och landning. Under kursens gång ska ett skriftligt prov göras

Inträdeskrav: Studentlicens, gärna med 10 timmars egen hantering av utrustning efter avslutad Studentkurs för att få ut maximalt av kursen.
Kurslängd: 2 dagar


Kursen omfattar: