Tävlingspiloter kanske tror att prestanda är huvudprioriteten, men för de flesta piloter är hanteringen av skärmen viktigare. Du vill äga en skärm som får dig att flyga, och känslan i skärmen när du passerar genom luften, din känsla för luften som du aldrig kan få nog av.

När skärmhanteringen passar din förmåga får du exakt det svar du vill ha när du vill ha det. Inte för mycket ”pitch”, men tillräckligt för att du kan känna en termiken bra och du kan skära igenom luften. Inte för mycket ”roll”, men tillräckligt för att du kan ”banka” skärmen rejält i termiken. Inte för mycket ”yaw”, men tillräckligt för att du piska runt skärmen i en snabb sväng när du plötsligt hittar lyft.

”Precis lagom” beror dig på din reaktionshastighet, som är unik för varje pilot. Detta bestäms av din erfarenhet, din träning, din naturliga förmåga och din hälsa. En skärm som en vän kan beskriva som ”snäll” kan bli ”het” i dina händer om dina ”inputs” ligger en halv sekund bakom hans. Men när du gör rätt match av skärm kommer du att överträffa alla piloter som har överskattat sina egna förmågor.
När vi säger att känns ”balanserad” för just dig, förstår du förmodligen att den inte kommer att slänga runt dig och kanske den inte snurrar så snävt som du önskar, men det finns utrymme för misstag: klassificering av hantering är knappast vetenskaplig.

Skyadventures iakttar stor noggrannhet när vi granskar skärmar för att använda ord som indikerar hur den genomsnittliga piloten i klassen skulle uppleva skärmen, inte som vi känner för det personligen.
Detta är en anledning till att det kan finnas oenighet bland de som testar. Förutom skillnaden i färdigheter, finns det skillnader i vad säljaren/granskare anser vara ”idealiskt” för en pilot. Om säljaren bara erbjuder personliga åsikter är recensionen lite värd för dig: det är osannolikt att du någonsin kommer att uppleva skärmen på det sättet.

Flygförhållanden påverkar hanteringen av skärmen rejält. Du kan flyga en skärm en en dag och tycker att den är riktigt stabil. En annan dag kan samma skärm verka nervös. När vinden ökar skapas mer turbulens, särskilt nära marken eller en kraftig vindgradient. När du passerar genom olika vindförhållande ändras lufthastigheten för din skärm tillfälligt, vilket ändrar dess lyft- och motstånd genom luften och förstör en effektiv sväng. Det krävs mycket erfarenhet för att kunna ta bort det bruset från den verkliga datan. Recensioner är ofta smaksatta av den typ av förhållanden piloten flyger i.

I kapitel 1 visade vi hur klassen på skärmen påverkar hanteringen. ”Sweet spoten” är oftast i Sportsklassen (i stort sett mitten av EN-C skärm). Tillverkaren har friheten att använda mer vingrörelse utan de strikta gränserna för EN-B skärm. Svängar hindras inte av mindre vingspann på Performance Class- skärmarna. Pitch-energin kan användas för att ge acceleration i svängar, ”roll” tendens kan användas för känsligheten i luften. En bra sportklass skärm är en balanserad harmoni, med precis och tillräcklig frihet i alla tre axlarna. Du kan verkligen flyga som du vill.

Återkoppling och hur skärmen rör sig i turbulens och hur den överför denna information till piloten. Man kan flyga tävlingsskärmar med liten feedback och XC-klasskärmar med mycket feedback. I sportklassen gillar vi skärmar som har modererat feedback. Du kommer antagligen inte att märka de mindre skiftningarna förrän du utvecklat en viss känslighet, då du är redo att utnyttja skärmens potential. Fram till dess känns skärmen lugn.

Låt oss inte glömma markhantering. Undvik skärmar som faller tillbaka från 45 grader eller högre, de är svåra att ta tillbaka i flygläge, de fyller inte snabbt i nollvind vid framåt start, de är även svåra att hålla fast på marken i stark vind. Det är sällan moderna skärmar har den dåliga egenskapen (Men det kan lätt bli så på begagnade skärmar).

Även om det är frestande att generalisera karaktären hos varje märke, är det vilseledande eftersom varje skärm är unik: En modell kan vara balanserad, en annan modell lyhörd och en tredje skärm är stabil, men deras andra beteendemönster för övrigt och kan vara helt annorlunda. Prata med piloter med erfarenhet på de skärmar du funderar över.

Varför handling spelar roll
Din flygkarriär över lång tid kommer att vara avgörande för din förmåga att flyga bra under termiska förhållande och komma långt iväg, det är inte den raka vägen som är längst utan din förmåga att stanna uppe länge. Utan en skärm med känslighet för lyft och bra handling, kommer du snart bara vara en pilot som packar ihop din utrustning på ett fält och du tittar på de andra som flyger för ovanför dig. Hitta en skärm med hantering som stödjer din förmåga, och dina prestationer kommer då att få rät känsla och förutsättningar för att flyga bra. k

Bläddra bland de skärmar vi kan erbjuda i vår Butik