Nödskärmen är en väsentlig del av din flygutrustning, men det finns många olika nödskärmar på marknaden och det kan bli väldigt förvirrande om vilken man ska köpa

Varför ska jag flyga med en nödskärm?
Din sista chans om du tappar kontrollen över din skärm
Om du krockar med en annan pilot i luften
Strukturella misslyckanden
Stort inslag på låg höjd
SIV-kurs
Paramotorflygning

Pierre´s rekommendation om nödskärm:
Jag har sett nödskärmar lösas ut på maximalt 25 meters höjd som har räddat piloternas liv! Även om du inte tänker flyga högt eller i turbulenta förhållanden måste du ha en bra nödskärm. Det finns ingen minsta höjd du måste ha för att nödskärmen ska rädda ditt liv!
Många tävlingspiloter idag använder sig av två nödskärmar. Inte ovanligt att de har en styrbar och en kvadratisk nödskärm. Nödskärmen är din livförsäkring.

Certifiering
Det är viktigt att du köper en certifierad nödskärm som uppfyller CEN-standarden EN12491. Dessa nödskärmar har klarat en rigorös öppningstest, hastighetstest (max 10 km/h), stabilitetstest och styrketest.
Det finns två tester under CEN-certifiering. Ett test under flygning för att kontrollera öppningstid, sjunkhastighet och stabilitet. Den andra är från en helikopter och testar belastning och styrka.

https://www.youtube.com/watch?v=QYLYQOhARuk&feature=emb_logo

Storlek
Det är mycket viktigt att du väljer en nödskärm som passar din totala vikt under flygningen (Du + sele + ballast + instrument + skärm ev. paramotor). Nödskärmen anger maximal belastning.

Nödskärms-modeller:ROUND PULL DOWN APEX
Detta är den mest populära och allmänt använda nödskärmstypen inom skärmflyg
En central lina håller mitten av nödskärmen öppen nivå med ”kjolen” så att lufttrycket tvingar kjolen ut och nödskärmen ger det maximala motståndet för den minsta mängden material.

Fördelar = Runda pull Down Apex nödskärmar har mycket bra öppettider.
Nackdelar = kan vara instabila om de inte testas korrekt och mer sannolikt ha chocköppningar. Inte styrbar.

FYRKANTIGA (SQUARE) NÖDSKÄRMAR:
Fyrkantiga nödskärmar minimerar pendlingar under nedstigningen.
Du vill inte träffa marken under en sväng!
Fyrkantiga reserver har en bra glidvinkel.


Fördelar = hög pendelstabilitet, låg sjunkhastighet och snabb öppning
Nackdelar = Eftersom du har hastighet framåtr kan du inte kontrollera exakt var du ska landa. Inte styrbar.

RUNDA FYRKANTIGA NÖDSKÄRMAR
En ny generation nödskärmar. Liten packvolym, enkla att packa och har en plattare aningen större packvolym som passar moderna selar bättre, speciellt Pod selar.

Fördelar = Hög stabilitet och låg sjunkhastighet
Nackdelar = Svårare att tillverka och betydligt dyrare. Inte styrbar.

ROGALLO NÖDSKÄRM STYRBARA
Regallotypen är styrbara och erbjuder lägsta sjunkhastighten, snabbaste öppningstiden och extremt bra stabilitet. Går att styra.

Fördelar = Styrbar, snabb öppning, fantastisk stabilitet och låg sjun k hastighet.
Nackdelar = Betydligt dyrare och mer komplicerad att packa om. Du ska helst flyga med quickout karbiner så att du kan lösgöra din huvudskärm.

KONISK NÖDSKÄRM
Koniska nödskärmar är den äldsta generationen av modeller. Den koniska reserven användes främst på 1980-talet av hanggliderpiloter och är känd för att vara mycket instabil. Inga tillverkare producerar fortfarande koniska nödskärmar. Köp inte en konisk nödskärm!


VIKTIG INFORMATION

Ålder:

De flesta tillverkare rekommenderar att du byter ut din reserv vart tionde år. Ju äldre din nödskärm är, desto mer troligt är det att det är poröst vilket gör nödskärmen farlig att använda.

Sjunkhastighet:
Du vill aldrig ha en sjunkhastighet över 5 m/s eftersom det ökar risken för skador vid landning.

Öppningstid:
Alla certifierade nödskärmar ska öppnas inom 5 sekunder.

Installation:
Lär känna din utrustning inifrån och ut. Du som pilot bör veta exakt hur du installerar och kontrollerar din nödskärm i selen. Om du någonsin är i tvivel, tveka inte att kontakta oss!

Underhåll:
Det är viktigt att du packar om din reserv av en kvalificerad ompackare minst en gång om året eller till och med var sjätte månad om du flyger regelbundet. Din nödskärm får inte bli fuktig eller våt. Kontrollera att inte sand, smuts eller insekter finns i nödskärmen regelbundet.

Vad är fördelen med att din nödskärm packas om?
Snabbare öppning
Avlägsnande av smuts
Kontroll av tyg för slitage
Sinnesro!

Vad kan hindra din nödskärm från att fungera ordentligt?
Lagringsmetod – stor nödskärm i liten behållare
Förorening – fuktig + smutsig
Inte ompackad regelbundet – komprimeras över tid
Porositet – genomsläpplig med luft / vatten
Felaktig packning

NÖDSKÄRMSTERMINOLOGI:


Användbara länkar:
BHPA – Brittiska Häng och Skärmflygförbundet
PMA – Skärmflygtillverkarnas organisation
DHV – Tyska Häng och Skärmflygförbundet
CEN – Europeiska kommittén för standardisering
AFNOR – Franska institutet för standardisering
FFVL – Franska Häng och Skärmflygförbundet
SHV-FSVL – Schweiziska Häng och Skärmflygförbundet
Air Turquoise – CEN-testorgan

I vår E-store finner du ett stort urval av de olika nödskärmarna från de största tillverkarna.
Oftast behöver man något tillbehör till sitt nödskärms system.
När du köper nödskärm av oss installerar vi den gärna i din sele för att det ska bli säkert och rätt.
Vi luftar, packar om nödskärmar av samtliga modeller vi saluför. Kostnaderna för det finns här
Har du frågor kontakta oss så hjälper vi dig.

Pierre Rosén
Skyadventures.se