Pilot 2 är den högsta licensen du kan ha inom skärmflygning

Pilot 2 utbildningen har därför mer teori än övriga kurser du gått. Du ska ha kunskap i hela boken Lär Dig Flyga Skärm. du Komplettera med Svenska Skärmflygförbundets Föreskrifter. Delar av teorin fördjupar du dig inom flyglära och manövrar.
Fokus på din lämplighet som Pilot 2 med det utökade ansvaret det innebär.
Under uppflygningen flyger du minst 5 flyg under termiska förhållande och visar att du behärskar flygningen bra. Din teknik ska visa på mycket erfarenhet och säkerhet. Pricklandning sker meden radie av 20 m från vindstruten som maximalt avstånd.
Klarar du det bra, inkl teoriprovet, samt bedöms lämplig, erhåller du Pilot 2 licens.

Inträdeskrav: 100 hang eller höjdflyg och minst 60 timmars flygning.

Utbildningsmanual

Köp kurs