Paramotor PM-2 ger dig mer frihet

Målet med kursen är att eleven ska kunna självständigt planera distansflyg till både kända och okända mål, med god kunskap om luftrum och kommunikation. I teoriundervisningen ska även flygtrim, självanalys och riskmedvetande repeteras. Eleven färdplanerar ett antal distansflyg utifrån olika förutsättningar och genomför minst tre godkända distansflyg. Helst i olika väderförhållande.

Inträdeskrav: PM-1 med minst 100 timmars flygning
Kurslängd: 2 dagar

Utbildningsmanual

Köp kurs