Paramotorfältet Kabusa
Kabusa skjutfälts västligaste del är en mycket fin plats att flyga paramotor på. Parkera på parkeringsplatsen och promenera igenom grinden ut på fältet. Här kan man flyga i alla vindriktningar men flygs med fördel på syd och sydvästvindar om det överstiger 3-4 m/s i markvind med tanke på turbulens och termik. Området är en populärt område att promenera på. Sätt alltid upp vindvimpel vid flygning. Flyg med stor hänsyn mot människor och djur. Flyg inte över stranden på låg höjd. Stig på höjd och lämna området.
Aktuella skjutningar
Hitta hit

Skolbacken
Vår fina skolbacke är ett fantastiskt flygområde för alla piloter. Här är det mycket utrymme, bra start och landning. Backen klarar flera olika vindriktningar. Syd, Sydväst, Väst, Nord
Här hangar, backglider och balanserar man. Området klarar friskare vindar. Var försiktig med venturieffekt i de mindre dalarna samt öster om backen vid staketet. Minimal lärotor.
Parkera på anvisad parkering. ”Töm bilen själv”. Gå genom grinden mot havet uppför backen på grusvägen.
Området är ett skjutfält som heter Kabusa. Förbjudet tillträde vid skjutningar.
Aktuella skjutningar
Hitta hit

Hammars backar Sydväst
Ligger på vägen mellan Ystad och Kåseberga. Ta väg 9 från Ystad mot Simrishamn, efter ca 9 km sväng höger mot Kåseberga (Ales väg). Parkera vid bommen och blockera inte någon boendes utfart. Är parkeringen full kan man parkera i Kåseberga by.
Finns hängflygare på starten startar man och flyger sen bort från den höga delen av hanget så de får möjlighet att starta.
Området är ett skjutfält som heter Kabusa. Förbjudet tillträde vid skjutningar.
Aktuella skjutningar
Hitta hit

Jordgubbsodlingen/Sinushanget Sydväst
Sista delen av hanget innan låga delen börjar.(Sett från Ystad)
Parkera uppe vid kustvägen och promenera mot havet längs med grusvägen. Se till att stänga ev. öppnade grindar efter er. Här startar man på den låga delen. Var försiktigt med venturi vid frisk vind. Starta inte på den högre delen åt väster. Här är stor rotor och smal kan bakåt.
Hitta hit

Stigs Backe Sydväst (Skyadventures start)
Första delen med högt hang efter låga delen slutar.(Sett från Ystad)
Fin, vit bondgård, ofta med ved på gårdsplanen.
Skyadventures har avtal med markägaren Stig på Sydväst om all flygning och parkering på området hos honom. Vi har skyltar uppe och parkering får endast ske på anvisad plats. Parkeringen beräknas rymma ca. 20 bilar. Skyadventures bedriver här tandem och skolning. Tänk visa tandem och elever företräde. Här är gott om plats för alla piloter att flyga med bra start och landnings möjligheter. I hagen finns ofta kreatur. (Det sitter skylt här för att påminna er.) Här fungerar sydväst vind bäst med tillgång till både högre och lägre partier beroende på vindstyrka. Här finns en frivillig/obligatorisk parkeringsavgift som går till markägaren som man kan lägga i lådan som finns vid parkeringen innan man flyger. Lägg gärna 50-100/dag.
Start nere på stranden och balansera upp längs stigen eller starta i en av ”dalarna” precis vid hangkanten. Tänk på att det kan blir lite venturieffekt/turbulent här vid högre vindstyrkor.
Vid stark vind tar man ned höjd över vattnet och landar sedan på stranden.
Hitta hit

Ale Stenar Sydväst (Skyadventures start)
Skyadventures arrenderar start och landningsplats väster om Ale stenar direkt efter staketet.Alla privata piloter är välkomna att starta och landa här. Inga kommersiella aktörer utöver Skyadventures.
Vi blir glada om ni visar tandem och skolflygning lite extra hänsyn. Här fungerar det bra i syd/väst och väst/sydvästliga vindar. Vid moderat vind som är med västligt inslag flyg inte för långt öster om startplatsen då venturieffekten kan vara stark. Bra att topplanda, ganska liten strand att landa på. Vid topplandning kan man flyga långt bak utan att större rotorverkan. När vinden har mer mot väst starta inte för nära staketet då man lätt kan fastna där. Starta istället längre väster om staketet. Använd gärna start och landningshjälp vid mer än 5 m/s. Ingen flygning över Alestenar eller besökare. Start och landning får inte ske vid Ale stenar. Tänk på att det går hästar i hagen och skräm inte dom.
Parkera i Kåseberga, antingen i Hamnen eller på kommunens parkering vid campingen. Gå till fots upp till stenarna. Start och landning sker väster om hagen där stenarna är. Alltså ingen start och landning vid stenarna.
Hitta hit

Kåseberga Syd (Skyadventures start)
I Kåseberga på Syd (lilla starten närmast byn) har Skyadventures sin startplats. Här får under inga omständigheter motorfordon köras upp. Parkering sker i byn, stora parkeringen eller hamnen) Inga kommersiella aktörer utöver Skyadventures.
Startplatsen har företräde för Skyadventures tandem och skolning. Alla privata piloter är välkomna att starta här med behörig licens minst Student Hang och 10 timmar Hangflyg eller under våra Instruktörers ledning. Ingen tillåten start eller landning på Rökeriet Sydost. Observera för att landa är kravet minst Pilot 1 såvida inte våra Instruktörer är på plats. Använd er med fördel av erfaren start/landningshjälp för att undvika draggning. Start och landning här är liten, med Venturieffekt och kraftigt lyft så snart skärmen är uppe. Landa gör man med fördel nedanför på stranden och tar trappan upp om man är osäker. Även på stranden är lyftet strakt vid moderat vindstyrka och Venturi. Stranden kan vara liten och inflygning sker över öppet vatten. Vid moderat vindstyrka landa längre österut på de stora ängarna. Här är gott om plats. Vindstrutar kommer att finnas på båda starterna under säsong vid aktivitet. Här är syd till sydost vindar bäst.
Hitta hit

Startplatser på film


Lokala Regler

Nybörjare ska ha en en meter lång röd vimpel fäst i skärmen eller vingen. Andra piloter ska ta extra hänsyn till nybörjarna och se vimpeln som en varningssignal. När du har landat, flytta genast din utrustning bort från starten/landningen.
Vid möte skärm – hängglidare, håll ordentligt avstånd, minst 20 meter.
Följ alltid reglerna för hangflygning. All paramotorflygning över hanget söder om Kustvägen är förbjudet.

Visa gott omdöme, flyg inte i för stark vind. Prata gärna med erfarna piloter om du har funderingar på plats.
Skräpa inte ner är ni bussiga, ser ni skräp ta med det istället. Toaletter finns vis parkeringen i Kåseberga och i hamnen.
Vi värnar om vår underbara natur. Hela flygområdet är Natura 2000 mark vi värnar om. Missbruka inte allemansrätten. Parkera fordon på anvisade platser endast.
Tack för visad hänsyn och ha en fin flygning hos oss.

Väder
Aktuell vindstyrka.
Väderprognos

Viktig information
Vid olycka ring 112, ange att det är en Skärmflygsolycka.
Vid frågor: Kontakta butiken i Kåseberga: Alesväg 5. Öppet Mån-Fre 9-14, Tel. 0411 527478 el. Email info@skyadventures.se

Happy Landings Skyadventures