Tandemflygpilot
Tandem är kursen för dig som har en gedigen flygerfarenhet och vill ta med en passagerare upp i luften som är minst pilot 1 utan ekonomisk ersättning. Vi sätter stor vikt på din lämplighet.

Inträdeskrav: Pilot 2 med minst 100 flygtimmar
Kurslängd: 3-4 dagar

Alla moment i kursen ska ske självständigt av dig som pilot. Du sak visa goda grunder i att hantera tandemutrustningen med goda start och landningstekniker. Fördjupning i teori med flygteknik, ansvarsområde, befälhavare, felfunktioner, starttekniker, landningstekniker, riskmedvetande.
Backglidningar med instruktör, hangflyg el. höjdflyg.
Efter godkända praktiska moment och teori är du godkänd Tandempilot.

Utbildningsmanual
Köp kurs