Fortlöpande kurser:
Berg, Termik kurser håller vi på våra utlandsresor.
Fortlöpande examinering för licensgrad Pilot 1 håller vi på samtliga våra Hang-, Vinsch- och Bergskurser

Fortlöpande kurser och examineringar:
PM-2, Steg-1, Steg-2, Tandem mfl. håller vi fortlöpande vid behov.

Skicka ett mail med er förfrågan: info@skyadventures.demo.alfonsit.se