Charly Targetcross ST Light

11,900.00 kr19,900.00 kr

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Charly Target Cross ST lättvikts nödskärm
En superlätt styrbar kvadratiskt formad nödskärm.
Finns i storlekarna: 100, 120, 160, 220 kg

Det bästa av 2 världar.
En kvadratiskt nödskärm som inte pendlar över huvud taget och du kan styra nödskärmen!
Glidtalet är 1:1,5
Sjunkhastighet vid full last 4,5 m/s
Sjunkhastighet vid låg last 3,5 m/s
Mycket snabb öppning.

Superlätt, styrbar korsformad
Den nya TARGETcross ST från Charly:

Den har en definierad hastighet framåt i diagonal riktning med effekten av en avsevärt reducerad sjunkhastighet. Detta resulterar å ena sidan i ett högre sidoförhållande jämfört med konventionella korsformade nödisar, dess framdrivning sker huvudsakligen mot ena sidan, och å andra sidan i det asymmetriska luftflödet av de konvexa sidorna av
TARGETcross får därigenom en stigande forcerad optimerad profil.
Den horisontella rörelsen, som är typisk för alla moderna runda och korsformade nödisar, kan vid behov styras för TARGETcross ST i en viss riktning. Hinder som t.ex. kraftledningar kan därmed undvikas och ett nödlandningsfält kan närmas exakt med ett glidförhållande på ca. 1:1,5. Det finns inga nackdelar för TARGETcross ST jämfört med konventionella korsformade nödisar.


TARGETcross har olika linlängder vilket gör att kapellremsorna inte ligger ovanpå varandra vid packning av kapellet. Denna diversifiering medför ett lättare luftintag vid öppning och därmed en ökad öppningshastighet jämfört med konventionella korsformade nödisar. Packningen av TARGETcross är inte mer tidskrävande eller mer komplex än för en vanlig korsformad nödis.

Den superlätta TARGETcross ST kombinerar således den låga packningsinsatsen hos runda och korsformade nödisar med kontrollerbarheten hos Rogallo räddningssystem. För TARGETcross finns det ingen risk för ett ”nedplan” direkt efter frisläppandet, vilket är typiskt för Rogallo räddningssystem även efter förbromsning om de öppnar med toppen nedåt.
Konceptet med TARGETcross fungerar utan förbromsning och därför förblir systemet mycket lätt att hantera och är pålitligt.

Ytterligare säkerhetsaspekter:
Det finns inga potentiella faror till följd av styrbarheten: Vridningen av linorna, som ofta är oundviklig när man använder ett kontrollerbart räddningssystem, medför inga speciella risker.


TARGETcross ST kan också styras i vridet tillstånd. Den röda färgmarkeringen på det främre huvudet indikerar väl synlig flygriktning för piloten.
Inga risker kan uppstå om man drar för mycket eller att bromshandtagen inte används. Det finns ingen risk för stopp. En dragning av bromsarna krävs inte vid landning, eftersom kapellet redan är trimmat med minsta sjunkhastighet. Framhastigheten minskar också avsevärt risken för ryggradskompression under landningen.
De långa upphängningslinorna på TARGETcross och den symmetriska formen på kapellet minskar risken för att orsaka kollaps med räddningssystemet.
Rörelse framåt och låg sjunkhastighet minskar dessutom risken för sidoslip mellan räddningssystemet och flygskärm och därmed högre sjunkhastigheter.
En kort stallfas av TARGETcross efter öppning förhindrar bildandet av en ”downplane”-position.
Den speciella designen av den inre behållaren, optimerad med hjälp av Tom Grabners G-Force-tränare säkerställer en säker utlösning av TARGETcross med låg ansträngning som behövs. Särskilt med hänsyn till obekväma dragriktningar när man kastar sin nödskärm. Därför rekommenderar vi absolut att använda den godkända originalbehållaren med räddningssystemet och att anpassa selens räddningshandtag till behållaren av ett auktoriserat serviceföretag.
Den inre behållaren har ett separat utrymme för upphängningslinorna. Baldakinen kommer endast att användas efter sidoförhållandet mellan upphängningslinorna, vilket möjliggör en snabb och kontrollerad öppning. Risken för en cravat av räddningssystem eller flygskärm minskar därför.
Det superlätta korsformade kapellet från Charlys produktdesigner Tom Grabner har patentregistrerats och certifierats i fyra storlekar.

FAQ
Måste jag koppla bort mitt flygskärm när jag öppnar TARGETcross?
Nej.
Även om piloten reagerar på ett passivt sätt, fungerar TARGETcross perfekt. Risken för sidoslip är mycket låg för en TARGETcross. Flygskärmen bör dock kopplas bort – om möjligt – från alla räddningssystem, oavsett om de är styrbara eller inte. Frånkopplingen kan göras genom att separera skärmen från karbinhaken, då i detta fall är ett automatiskt separationssystem för speed systemet absolut nödvändigt. Ytterligare möjligheter är Quick karbiner eller att skära av huvudlinorna med hjälp av en kniv.
Med Finsterwalder Quick-Out karbinhakar är frånkopplingen mycket enkel.
Eftersom man inte kan göra generella uttalanden om hurflygskärmen reagerar efter nödskärmskast  och varje räddningssystem alltid påverkas av flygskärmens restmotstånd, kan en fullständig frånkoppling av flygskärmen bara vara en fördel – även om en frånkoppling inte är absolut nödvändigt för TARGETcross.

 

 

Broschyr

Packinstruktioner

Ytterligare information

Storlek

100, 125, 160, 160 Tandem, 220