Flymaster M1

4,300.00 kr

Beskrivning

Flymaster M1 gör om ditt instrument till ett motorinstrument.
En produkt för paramotorpiloter. Tillsatsen samlar in information från flera sensorer som är anslutna till motorn, sparar informationen och skickar den tillbaka trådlöst till ditt Flymaster-instrument.

M1:ans minneskapacitet gör att den är kapabel att lagra motordata med 1 sekunds tidsintervall. Motordatan kan sen laddas ner till din dator.
Användande av sparad data kan piloten planera service och upptäcka ev. störningar i motorn.
Datan som samlas in, skickas i realtidtrådlöst till ett Flymaster-instrument och kan ses på ditt Flymaster-instrument.
Du kan använda sitt Flymaster-instrument för vanlig friflygning eller ansluta det till M1:an för paramotorflygning.

Kontrollera temperaturen
Mät och kontrollera cylinderhuvudets temperatur och undvik överhettning av motorn.

Mät motorn varvtal
Med hjälp av en enkel tråd runt tändstiftskabeln kan M1 räkna antalet varv per minut av din motor.

Låt aldrig din tank bli tom
Med hjälp av en (tillval) bränslenivåsensor kan M1 mäta mängden bränsle i tanken. Baserat på detta värde kan M1 även beräkna parametrar som den genomsnittliga bränsleförbrukningen eller den återstående flygtiden.

Trådlös anslutning
Data som samlas in av M1 skickas trådlöst och i realtid till vilket som helst av SD-seriens Flymaster-instrument. Detta förenklar installationen och undviker alla problem relaterade till ledningar.

 

Registrera flygdata
M1:s kan lagra motordata som kan laddas ner till en PC för senare analys. Med hjälp av den insamlade informationen kan användaren planera förebyggande underhåll och upptäcka eventuella avvikelser i motorn.

Flymaster M1 mäter:
Varvtal
Motortemperatur
BränslenivåBränsleförbrukning (medel) och återstående flygtid
Räknare för motortimmar
Lagrar högsta varvtal, maxtemperatur, bränsleförbrukning och total tid som motorn körts.

 

Köp till bränsle sensor (ingår inte)

Teknisk information
Downloads