Utbildning Pilot 2

4,000.00 kr

Kategori:

Beskrivning

Pilot-2
Kursen är till för dig som vill flyga självständigt i Sverige och utomlands.

Inträdeskrav: P1-licens med samtliga behörighter. Minst 60 höjdflyg efter avslutad utbildning. Varav minst 30 höjdflyg från berg. Total flygtid på minst 40 timmar varav minst 8 timmar termik och 8 timmar hang.
Egen utrustning.
Kurslängd: 2-3 dagar
Kursort: Kåseberga och på våra resor.

Utbildningsmanual

Befogenheter efter kurs: Innehav av Pilot 2-licens har befogenhet att självständigt flyga enligt sina behörigheter. Flyga skärmar klassade EN A – D. Flyga självständigt utomlands. Du får även flyga distans-, termik- och hangflygning på egen hand. Vill du börja tävla är behörigheten en förutsättning.
Pilot 2 är den högsta licensen vi har inom skärmflygning. Utbildningen har extra fokus på teori och din lämplighet. Samtliga kapitel i boken ”Lär dig flyga skärm” gås igenom. Kompletteringar med SSFF:s föreskrifter. Mer fördjupad teori i flyglära och flygmanövrar.
Uppflyg består av minst 5 st flyg där du visar att du behärskar flygning i stigande luft på ett bra sätt,  en bra och säker flygteknik i både hang och termik. Pricklandning sker inom en radie på 20 meter (4 av 5 flyg). När samtliga moment är godkända, inkl teoriprovet, samt bedöms lämplig, får du Pilot 2 licens.